Fracking zagrożeniem dla życia

“Fracking” zagrożeniem dla zdrowia

Szczelinowanie hydrauliczne, powszechnie znane jako “fracking”, jest techniką pozyskiwania ropy i gazu ze skał łupkowych. Proces ten, czasami nazywany „niekonwencjonalnym wydobyciem ropy i gazu”, obejmuje wiercenie w ziemi i kierowanie mieszaniny wody, piasku i chemikaliów pod wysokim ciśnieniem w skałę. Chociaż rządy powszechnie twierdzą, że “fracking” nie stanowi zagrożenia dla zdrowia publicznego, to prawda wydaje…