Większość dostępnych na rynku suplementów diety zawiera pojedyncze składniki lub ich przypadkowe kombinacje, podczas gdy procesy biologiczne wymagają współdziałania konkretnych związków w odpowiednich proporcjach. Jeśli brakuje nawet jednego z nich, łańcuch reakcji zostaje przerwany a skutkiem tego jest brak efektu biologicznego.

Produkty Dr. Ratha są wynikiem wieloletnich badań naukowców i lekarzy nad wykorzystaniem efektu synergii wybranych związków jako istotnego czynnika zwiększającego końcowy efekt biologiczny.

Korzyści wynikające z wykorzystania efektu synergii:

  • Większa skuteczność działania
  • Brak obciążających organizm mega dawek
  • Niższa cena

Większa skuteczność działania

Synergia to działanie kilku różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma poszczególnych działań – często przy niższych dawkach!

Na przykład: Narodowy Instytut Zdrowia w USA (NIH) w badaniu z 2005 roku potwierdził, że witamina C w bardzo wysokich dawkach może zabijać komórki nowotworowe.

Natomiast Instytut Badawczy Dr. Ratha udowodnił, że witamina C, gdy jest stosowana w mniejszych dawkach, ale w połączeniu z aminokwasami L-lizyną i L-proliną oraz galusanem epigallokatechiny (EGCG; polifenol zielonej herbaty) może kontrolować namnażanie komórek nowotworowych, nie tylko poprzez ich eliminację, ale także wpływając na wiele innych krytycznych aspektów ich metabolizmu.

Brak obciążających organizm mega dawek

Przyjmowanie pojedynczych witamin w mega dawkach może w niektórych przypadkach nie tylko nie przynosić pozytywnych efektów lecz również powodować skutki uboczne.

Wykazano, że przyjmowanie dużych dawek witaminy D przy niedoborach magnezu może przyczynić się do jeszcze większych deficytów tego pierwiastka oraz nasilić wiele symptomów związanych z brakiem magnezu [1,2]. Jest to spowodowane tym, że magnez jest kofaktorem wielu enzymów biorących udział w przemianie witamy D do jej formy aktywnej (hormonalnej), czyli kalcytriolu.