Fundacja Zdrowia dr Ratha

Jesteśmy organizacją non profit, która pracuje nad rozwojem systemu opieki zdrowotnej opartej na prawdziwej prewencji chorób. Wspieramy postęp naukowy w dziedzinie naturalnych metod ochrony zdrowia jako alternatywy dla wielomiliardowego biznesu czerpiącego zyski z naszych chorób.

Telegram
Newsletter

Zmianę sposobu myślenia o zdrowiu od lat propagujemy również w Polsce. Nasza Ojczyzna zajmuje szczególną pozycję na mapie światowego zdrowia naturalnego. Z perspektywy swych doświadczeń historycznych, etycznych i ekonomicznych, może i powinna objąć wiodącą rolę, w opracowaniu skutecznego systemu opieki zdrowotnej opartego o profilaktykę chorób. System ten powinien stać się odpowiedzią na palącą potrzebę stworzenia efektywnej i ekonomicznie niezależnej polityki zdrowotnej, ukierunkowanej na potrzeby zdrowotne Polaków.

Uświadomienie potrzeby zmian

Jednym z głównych działań jest uświadomienie, że obecny system opieki zdrowotnej nie zapewnia naszych ludzkich potrzeb zdrowia, wymaga rewizji i nakierunkowania go na prewencję chorób. Uświadomienie, że obecny system opieki zdrowotnej oparty jest o maksymalizację zysków z naszych chorób, nie jest etyczny, jak i możliwy do utrzymania. Dążenie do zdrowia nie może zacząć się w momencie choroby, ale być integracyjnym elementem naszego całego życia. Musimy też zrozumieć, że zdrowie nie będzie nam podarowane dobrowolnie, ale należy o nie walczyć i się go domagać. Zdrowie jest naszym ludzkim prawem.

Wprowadzenie powszechnej edukacji w dziedzinie zdrowia naturalnego

Każda trwała zmiana zaczyna się od edukacji. Podstawą skutecznej opieki zdrowotnej opartej na prewencji chorób jest odpowiedzialność za własne zdrowie, a nie oddelegowanie jej, jako domeny medycyny czy funkcji innych instytucji. Edukacja na temat zdrowia musi zacząć się już od wczesnych lat życia, od przedszkola, poprzez powszechną i wyższą edukację i być istotnym elementem w kształceniu pracowników służby zdrowia. Musi ona być procesem kontynuowanym przez całe życie. Rozwój technologii umożliwia światowy dostęp do różnych form edukacyjnych, od Internetowych programów edukacyjnych do gier komputerowych, turniejów na temat zdrowia, filmów o tematyce ochrony zdrowia, itd. Otwiera to również możliwość rozwoju nowych zawodów – specjaliści/ nauczyciele medycyny komórkowej czy w zakresie poradnictwa w dziedzinie zdrowia naturalnego.

Profit ponad życie

Czy myślisz, że zdrowie zostało nam dane dobrowolnie? Historie opowiedziane w tym filmie potwierdzają jednoznacznie, że dla interesów korporacyjnych nie liczy się człowiek ani jego zdrowie. Wspomnienia dzieci, byłych więźniów hitlerowskiego obozu Auschwitz-Birkenau, niech staną się ostrzeżeniem na przyszłość. Aby ich historia nigdy więcej się nie powtórzyła, trzeba o niej mówić i ją nagłaśniać. Tak, aby życie zatryumfowało nad profitem, a nie profit ponad życiem!