Lekcja historii

Czy myślisz, że zdrowie zostało nam dane dobrowolnie? Historie pokazuje jednoznacznie, że dla interesów korporacyjnych nie liczy się człowiek ani jego zdrowie. Materiały zamieszczone na tej stronie, niech staną się ostrzeżeniem na przyszłość. Aby historia się nie powtórzyła, trzeba o niej mówić i ją nagłaśniać. Tak, aby życie zatryumfowało nad profitem, a nie profit ponad życiem!

“Ta strona jest opisaniem, jak PRAWDA, jej oczywistość, zrozumienie a przede wszystkim wiedza i zaufanie, szukają się wzajemnie i z osobistych przeżyć, nawet tych najbardziej subiektywnych doświadczeń, poprzez „sztafetę pamięci i zdrowia” dojść do przejrzystości społecznych i politycznych prób, porzucenia retoryki, przeważnie wyborczej, a więc niezobowiązującej, w imię PRAWDY.

I wtedy właśnie będziemy mogli zaprzyjaźnić się w PRAWDZIE.”

August Kowalczyk