Zasady użytkowania

Poprzez dostęp do tej strony internetowej i korzystając z niej, akceptują Państwo i zgadzają się na przestrzeganie warunków i postanowień niniejszej umowy. Jeśli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek z tych warunków, prosimy nie korzystać z tej strony.

Szanujemy Państwa prywatność i dlatego stworzyliśmy stronę internetową, z której mogą Państwo korzystać z pełną anonimowością. Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą polityką prywatności. Na tej stronie przedstawiamy informacje na temat danych, które gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy.

Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej w naszej stronie i materiałach na niej publikowanych, w tym grafiki, logo, znaki towarowe, projekty, tekst, ikony, ich układ, nagrania dźwiękowe i całe oprogramowanie związane ze stroną są naszą własnością lub są przez nas licencjonowane. Należy założyć, że wszystkie treści udostępniane za pośrednictwem tej strony są naszą własnością lub są przez nas licencjonowane i są chronione prawami autorskimi lub innymi prawami własności.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Materiały na stronie internetowej Fundacji Zdrowia dr Ratha są udostępniane w stanie “takim, w jakim są”. Fundacja Zdrowia dr Ratha nie udziela żadnych gwarancji, zarówno wyrażonych jak i domniemanych, oraz niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym bez ograniczeń, domniemane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania własności intelektualnej lub innych naruszeń praw. Ponadto, Fundacja Zdrowia dr Ratha nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności materiałów, lub spraw związanych z takimi materiałami, zarówno na swojej stronie internetowej, jak i na innych stronach internetowych, do których prowadzą odnośniki z tej strony.

Ograniczenia

W zakresie dozwolonym przez prawo Fundacja Zdrowia dr Ratha w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym – bez ograniczeń – szkody z tytułu utraty danych lub zysków, lub z powodu przerw w działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej. Dotyczy to nawet sytuacji, gdy Fundacja Zdrowia dr Ratha lub przedstawiciel upoważniony przez Fundację Zdrowia dr Ratha został ustnie lub pisemnie powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.

Korekty i sprostowania

Materiały zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Zdrowia dr Ratha mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Fundacja Zdrowia dr Ratha nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały znajdujące się na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Fundacja Zdrowia dr Ratha może w dowolnym momencie bez uprzedzenia wprowadzać zmiany do materiałów zawartych na swojej stronie internetowej. Fundacja Zdrowia Dr Ratha nie podejmuje żadnych zobowiązań do aktualizacji tych materiałów.

Linki

Fundacja Zdrowia dr Ratha nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnej z tych stron. Zamieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia Fundacji Zdrowia dr Ratha dla tej strony i jej zawartości. Korzystanie z takiej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Modyfikacje warunków korzystania ze strony

Fundacja Zdrowia dr Ratha może w każdej chwili i bez uprzedzenia zmienić warunki korzystania z jej strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Zasad użytkowania.