Czas na profilaktykę

Naszym celem jest zmiana obecnego kierunku „naprawczego” w medycynie na profilaktyczną opiekę zdrowotną. Ponad dwie dekady naszych badań i obrona prawa do naturalnego zdrowia wytyczają nam teraz nowe zadanie: Budowę nowego modelu systemu zdrowia przy pomocy możliwie jak największej liczby ludzi. Rozwój niezależnego systemu opieki zdrowotnej, opierającego się na interesach i potrzebach zdrowotnych polskiego społeczeństwa, jak również dopasowanie go do warunków kulturowych i ekonomicznych kraju.

Badania

Fundacja Zdrowia współpracuje ściśle z Instytutem dr Ratha. Ta międzynarodowa placówka badawcza jest pionierem i liderem w badaniach nad mikroskładnikami odżywczymi. W szczególności zaś ich funkcji regulujących w metabolizmie komórkowym, stąd też nazwa „Medycyna Komórkowa”. Duża liczba publikacji naukowych dokumentuje zakres i znaczenie naszych badań. Wszystkie publikacje można znaleźć na stronie internetowej Instytutu i na stronie PubMed, największej na świecie internetowej bibliotece medycznej.