Sztuczne barwniki, ADHD

Sztuczne barwniki żywności a ADHD u dzieci

Od ponad pół wieku narastają obawy związane z widocznym związkiem między sztucznymi barwnikami w żywności a zaburzeniami zachowania u dzieci. Szczególnie istotny jest tu tzw. zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli ADHD. Pomimo dowodów na istnienie takiego związku, rządowe organy regulacyjne nadal twierdzą, że obecne zalecenia dotyczące regulacji tych substancji są wystarczające. Niedawno opublikowany…